موشن گرافیک

حمایت

حمایت از مجموعه استودیو طراحی نگارخانه در جهت ساخت و تولید هرچه بیشتر آموزش های افترافکت ، سینمافوردی و سایر نرم افزارهای هنر دیجیتال میتواند به چندین روش صورت گیرد.

تبلیغ و معرفی مجموعه

انتشار نشانی صفحات شبکه های اجتماعی

و در نهایت حمایت مالی

نام شما ( الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

شماره تماس ( الزامی )

شماره کارت پرداخت کننده( الزامی )